På førehand betalast eit depositum på kr. 1000,- (for vekeleige).
Restbeløp betalast kontant ved ankomst.


Kan bestillast før avreise for kr. 400,-. Rorbua blir kontrollert
på førehand og i etterkant av leigeforholdet.

Utlevering av nøklar skjer kl. 16:00. Ved avreise skal nøklar
leverast innan kl. 12:00.
  Tilbake